Generalforsamling 2022

Referat af generalforsamlingen 2022 (vent et øjeblik mens dokomentet oploades)

Beretning til generalforsamlingen 2022 (vent et øjeblik mens dokomentet oploades)

02-01-2022

Indkaldelse til ordinær Generalforsamling

Tid: Onsdag d. 19. Janurar 2022 kl. 19:00 (spisning fra kl. 18:00)

Sted: Herstedvester skole


Dagsorden:

 • Valg af dirigent og stemmetællere 
 • Bestyrelsens beretning 
 • Kassererens forelæggelse af foreningens reviderede regnskab 
 • Indkomne forslag 
 • Fastlæggelse af næste års kontingent 
 • Valg af: 
  1. Formand (ulige år)(1år)
  2. Kasserer (lige år)
  3. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer fo 2 år (lige år)
  4. Valg af 1 bestyrelsesmedlem for 2 år (ulige år)(1år)
  5. Valg af juniorrepræsentant (ulige år)(1år)
  6. Valg af 1 bestyrelsessuppleant (hvert år)
  7. Valg af 1 revisor (lige år)
  8. Valg af 1 revisor (ulige år)(1år)
  9. Valg af revisorsuppleant (hvert år)
 • Eventuelt 


Bemærk venligst at grundet sidste års corona udfordringer og udskydelse af generalforsamling er samtlige bestyrelsesmedlemmerpå valg i år.


Forslag der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen afholdes. (11:01.2021)

Indkaldelse til generalforsamlingen 2022