KAFDs historie

Billedet viser norsk 4. dommer, Line-Maria Rasmussen, Frida Mia Klarlund, og Sidsel Fabricius Rasmussen, som er i Spanien for at deltage i den norske organiseret turnering La Manga Cup for U19 kvindelandshold

KAFD tog sin spæde start d. 3. september 1945. Initiativet tog 5 - 6 friske dommere ved et møde i Handels- og Kontoristforeningens lokaler.. Det skulle ikke være en dommerklub, men en selskabelig forening uden bestyrelse men med et festudvalg. Navnet blev Sammenslutningen af 1945. Stifterne var: Tolsøe, Niehus, Bang Mikkelsen, Leo Carlsen og Carl Fr. Jørgensen.


Der blev arrangeret et årligt nyårsbal, og den første mandag i hver måned og en mødeprocent på 90% var imponerende.


Den 6. september 1948 blev amtsklubben dannet, og var den fjerde klub som blev stiftet under Sjællands Fodbolddommerunion.


I klubbens start i 1948 blev der nedsat studiekredse, hvor medlemmerne kunne hjælpe hinanden med lovspørgsmål og fortolkningen af disse. Der blev også afholdt konditionstræning, da mange havde lidt problemer med den. Honoraret var i 1948 på 12 kr. for en senior kamp. Godtgørelsen var 15 øre pr. km.


Der blev dannet et aktivitetsudvalg, som skulle afholde klubaftener med inviterede personer inden for fodboldens verden.


Der blev dannet et uddannelsesudvalg, som skulle holde dommerne opdateret omkring lovstoffet. Der ud over forsøgte de at skaffe nye aspiranter og uddanne dem til gavn for fodbolden.


Det sidste udvalg var klubvejlederudvalget, som primært skulle hjælpe de fortrinsvis nye dommere igennem de første svære kampe.


Specialgruppen startede i 1983, Carl Frederik Jørgensen startede arbejdet op som 70-årrig, da han ikke længere kunne bruges i DBU-systemet. 12 talenterne blev vejledt, og et par uger senere mødtes CFJ med dommeren igen, for at se resultatet. Hele gruppen samles et par gange om året for at drøfte gode og mindre gode oplevelser. Senere kom der udveksling med Hertfordshire FA - lige uden for London.


Inden samarbejdsaftalen mellem DBU og DFU påsatte KAFD dommere til

mange sommerstævner. Avarta afholdt et stævne for indbudte hold, som

spillede i rækker med linjedommere. Egevolden afholdt seniorstævne, hvor

der kom hold fra mange forskellige rækker. Mødte et serie 4 hold et fra serie 2, 

var de foran med 2-0. Der blev spillet 2 X 20 minutter.

Lyngby havde et stævne for junior og ynglinge DM-hold. Det blev brugt til

at træne serie 2 dommere i at dømme med LD, Alle LD var rutinerede dommer.

Der kunne også være indbudte elitehold fra udlandet.

Der var det store stævne i Brøndby, både for eliten og bredden. Der var også et

breddestævne i Ishøj. Måløv afholdte Sponsorcup for DS og SS hold-

Alle disse kampe blev afholdt i uge 30/31. Dommerne havde  ofte både kampe om dagen og om aftenen. Breddedommerne havde også glæde at dømme svenske hold på græs i Ishøj lige inden turneringsstarten. Disse hold var ofte højere indrangeret i Sverige end breddedommerne i KAFD. Billedet viser Preben Rølling, som deltog i et Damejunior-DM afholdt i Gladsaxe af Femina.

I påsken var der stævne i Søllerød FONA-cuppen og i AB-stævnet. Begge for ungdom.